Tijdens de werken aan het Expo Park werden enkele opmerkelijke restanten uit de Romeinse tijd ontdekt. Archeologen troffen onder andere paalsporen en een wetsteen aan, wat wijst op de aanwezigheid van Romeinse nederzettingen.  Romeinse boerderijen  In een kleine zone nabij Bovenhove ontdekten de archeologen van De Logi & Hoorne erfgoed dat geregistreerd én onderzocht moest …

Werken aan het Expo Park leggen archeologische vondsten bloot   Lees verder »