Archeologen aan het werk in Flanders Expo

Werken aan het Expo Park leggen archeologische vondsten bloot  

Tijdens de werken aan het Expo Park werden enkele opmerkelijke restanten uit de Romeinse tijd ontdekt. Archeologen troffen onder andere paalsporen en een wetsteen aan, wat wijst op de aanwezigheid van Romeinse nederzettingen. 

 

Romeinse boerderijen 

In een kleine zone nabij Bovenhove ontdekten de archeologen van De Logi & Hoorne erfgoed dat geregistreerd én onderzocht moest worden. Met behulp van een kleine kraan onderzochten de archeologen de grootste (paal)sporen, die op restanten van Romeinse nederzettingen wijzen. De vele diepe kuilen die de Romeinen groeven om houten balken in te plaatsen als fundering duiden op de aanwezigheid van typische, grote boerderijen uit die tijd. Die waren soms wel 12 tot 18 meter lang en 7 tot 8 meter breed. 

We kunnen met zekerheid zeggen dat deze sporen Romeins zijn dankzij de wetsteen die de archeologen vonden. Dit is een steen waarmee de Romeinen metaal slepen.  

 

Archeologierapport 

En nu? Er wordt een gedetailleerd archeologierapport opgesteld met een plan van aanpak voor de verdere verwerking van de resultaten. Twee jaar na de opgravingen worden alle resultaten gepubliceerd. Nog even geduld dus!  

 

Nu de opgravingen afgerond zijn, gaan de werken aan het Expo Park gewoon verder. Daardoor blijft de geplande oplevering in oktober behouden.  

De gevonden wetsteen.
Scroll naar top