Flanders Expo bijenkast

Flanders Expo huist 80 000 bijen

Dat bijen het moeilijk hebben is niets nieuws. Zo’n twee jaar geleden was nog te lezen dat bijensterfte in Europa nergens zo hoog lag als in België. Sindsdien zijn heel wat initiatieven opgestart om deze trend tegen te gaan.

Deel van de MVO strategie

Ook Flanders Expo, deel van de Easyfairs , helpt een handje. Er werden bijenkasten geplaatst met een populatie die de komende jaren zal uitgroeien tot zo’n 80 000 honingbijtjes.
“Het comité en ikzelf zijn zeer tevreden met de komst van de bijen,” aldus Charlotte Blondeel, voorzitster van het  Easyfairs comité, “het is een tastbaar bewijs van onze bijdrage aan een duurzame samenleving en de lokale economie. En daar streven we naar binnen het comité.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt al jaren deel uit van het DNA van de organisatie. Zo installeerde Flanders Expo een aantal jaar terug 53 000 m² zonnepanelen op hun daken en heeft de organisatie een oplaadstation voor elektrische wagens en fietsen. De kantoren zijn in een nieuw en duurzaam kleedje gestoken volgens het ‘cradle to cradle’-concept en in samenwerking met SITA werkt Flanders Expo verder aan haar afvalbeheer.


Maar ook achter de schermen wordt heel wat gedaan om de ecologische voetafdruk te verkleinen: de overschakeling op LED verlichting, de installatie van een warmtekrachtkoppeling en de opstart van een energiecoachingstraject in samenwerking met E20. De bijenkasten zijn een mooi vervolg op dit verhaal.


“Onze medewerkers en bezoekers zullen geen hinder ondervinden van de bijen,” vervolgt Charlotte Blondeel, “in tegenstelling tot wespen worden bijen niet aangetrokken door voedsel of drank. We hebben de kasten ook bewust op een rustige plaats geïnstalleerd zodat de bijen vredig hun gang kunnen gaan.”

Scroll naar top